Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Opis

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko, których znajomość jest niezbędna do należytego przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Szkolenie stanowi syntetyczne kompendium wiedzy dotyczącej kluczowych zagadnień związanych z OOŚ. Omawiamy najnowszy stan prawny, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2017 i 2018 roku.

Szkolenie ma charakter otwarty, dla wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat procedury ocen oddziaływania na środowisko (w toku uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) wymagane w procesach inwestycyjnych.

Szkolenie prowadzi dr Joanna Sztyber – Radca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - kierująca Zespołem ds. Inwestycji Liniowych Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, posiada doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie odpowiedzi Komisji Europejskiej w związku ze skargami dotyczącymi OOŚ dla inwestycji ubiegających się o dofinansowanie, przygotowywanie pism procesowych do sądów administracyjnych) oraz bogatą praktykę jako wykładowca (ponad 500 godzin szkoleń z ocen oddziaływania na środowisko).

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega [pod standardy IECEx

Adresaci

pracownicy organów biorących udział w procedurze OOŚ oraz przedstawiciele firm stawiających na rozwój poprzez inwestycje dofinansowywane ze środków unijnych – zarówno dla przedsiębiorstw „dużych”, jak i MMŚP.

Program

 1. System OOŚ w UE – podstawy prawne
 2. System OOŚ w Polsce – podstawy prawne
 3. Najnowsze zmiany przepisów w zakresie OOŚ
 4. Klimat i bioróżnorodność w OOŚ - zarys
 5. Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
  • Podział przedsięwzięć, przedsięwzięcia podlegające OOŚ
  • Postępowania, w ramach których przeprowadza się OOŚ
  • Organy przeprowadzające OOŚ
  • Screening
  • Zakres raportu, scoping
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Opiniowanie przez właściwe organy
  • Udział społeczeństwa
  • Zakres decyzji ,,z OOŚ” i ‚‚bez OOŚ”
 6. Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wykładowca

dr Joanna Sztyber

Lokalizacja

Gdańsk Sala szkoleniowa Akademii Bezpieczeństwa ASE, ul. Narwicka 6

Czas trwania

5 h

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

- Termin szkolenia:

2019-06-05

- Miejsce szkolenia:

Gdańsk

Koszt szkolenia:

350.00zł netto

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

350.00 netto

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem.

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39