E-learning

Akademia Bezpieczeństwa ASE przygotowała dla Państwa specjalne szkolenie e-learningowe pod nazwą:

Urządzenia elektryczne i nieelektryczne w strefach zagrożonych wybuchem – podstawowe wiadomości

 

W szkoleniu omówimy rodzaje zabezpieczeń urządzeń elektrycznych i urządzeń mechanicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.  Omówimy poszczególne elementy cechy przeciwwybuchowej znajdującej się na tabliczce znamionowej urządzeń stosowanych w strefach zagrożenia wybuchem oraz omówimy szczegółowo poszczególne rodzaje ochrony.

W programie szkolenia zostaną omówione m.in. poniższe tematy:

- Tabliczka znamionowa
- Cecha przeciwwybuchowa
- Strefy zagrożenia wybuchem i kategorie urządzeń
- Rodzaje ochrony urządzeń elektrycznych
- Rodzaje ochrony urządzeń nieelektrycznych
- Grupy wybuchowości
- Klasy temperaturowe
- Poziom Zabezpieczenia Urządzenia EPL

Szkolenie kończy się egzaminem, do którego można przystąpić wielokrotnie, a po jego zaliczeniu (na 70%) uzyskaniem certyfikatu.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie się dobrze orientował w rodzajach zabezpieczeń oraz  odczyta i zinterpretuje cechę przeciwwybuchową urządzenia elektrycznego i nieelektrycznego stosowanego w strefach zagrożenia wybuchem. Będzie wiedział (w podstawowym zakresie), jak dobrać urządzenie do wymagań konkretnej strefy zagrożenia wybuchem.

Zachęcamy do zapoznania się z wersją DEMO szkolenia pod adresem https://ekokonsult.eszkolenia.info/wp-content/demo/

 

Jak zamówić i zrealizować szkolenie e-learningowe

 

1. Wypełnij formularz zamówienia szkolenia

Klikając na wskazany link zostaniesz przeniesiony na formularz  zamówienia, na którym będziesz mógł podać imię i nazwisko osoby zgłoszonej na szkolenie oraz adres e-mail i telefon.
Posłużą one do przesłania danych do logowania na adres poczty elektronicznej oraz wystawienia certyfikatu po ukończeniu szkolenia .
Należy podać także dane firmy niezbędne do wystawienia faktury. Jeżeli jesteś uczestnikiem indywidualnym – prosimy o podanie adresu.

 

2. Opłać szkolenie lub poczekaj na otrzymanie faktury pro-forma

Warunkiem otrzymania loginu jest opłacenie kosztu szkolenia w wysokości 479,70 zł  na rachunek na rachunek bankowy nr  92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska) należący do firmy EKO-KONSULT sp.  z o.o., ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk z tytułem zapłaty: Opłata za e-learning lub numerem faktury pro-forma

 

3. Zaloguj się i przejdź szkolenie

Po opłaceniu kursu w terminie 1-2 dni roboczych otrzymasz dane niezbędne do zalogowania się na naszą platformę szkoleń e-learnigowych.

 

4. Zakończ kurs egzaminem

Po zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym i zaliczeniu sprawdzianów pośrednich uzyskasz dostęp do końcowego egzaminu. Do zdania egzaminu możesz podchodzić wiele razy, jednakże będziesz musiał zaliczyć sprawdziany pośrednie. Po uzyskaniu 70% punktów egzamin zostaje zaliczony i będziesz mógł pobrać certyfikat ukończenia szkolenia.