Aktualności

16.03.2020

E-learning

Akademia Bezpieczeństwa ASE przygotowała dla Państwa specjalne szkolenie e-learningowe pod nazwą:

Urządzenia elektryczne i nieelektryczne w strefach zagrożonych wybuchem – podstawowe wiadomości

W szkoleniu omówimy rodzaje zabezpieczeń urządzeń elektrycznych i urządzeń mechanicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.  Omówimy poszczególne elementy cechy przeciwwybuchowej znajdującej się na tabliczce znamionowej urządzeń stosowanych w strefach zagrożenia wybuchem oraz omówimy szczegółowo poszczególne rodzaje ochrony.

Szkolenie kończy się egzaminem, do którego można przystąpić wielokrotnie, a po jego zaliczeniu (na 70%) uzyskaniem certyfikatu.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie się dobrze orientował w rodzajach zabezpieczeń oraz  odczyta i zinterpretuje cechę przeciwwybuchową urządzenia elektrycznego i nieelektrycznego stosowanego w strefach zagrożenia wybuchem. Będzie wiedział (w podstawowym zakresie), jak dobrać urządzenie do wymagań konkretnej strefy zagrożenia wybuchem

Szczegółowy opis szkolenia oraz wersję demo znajdziesdz pod zakładką E-LEARNING

wstecz