Aktualności

20.08.2018

Elektrotechnika dla inżynierów bez specjalizacji elektrycznej

W II półroczu 2018 roku Akademia Bezpieczeństwa ASE wprowadza nowe szkolenie pod nazwą Zagadnienia elektrotechniki dla inżynierów bez specjalizacji elektrycznej.

Częstym problemem inżynierów elektryków oraz współpracujących z nimi specjalistów z innych branż niż elektryczna stanowi trudność w porozumiewaniu się. Brak właściwej komunikacji stanowi poważną barierę w efektywnej działalności zespołów projektowych.  W dobie wysokiej specjalizacji brak zrozumienia specyficznego języka elektryków przez inżynierów innych branż może prowadzić do niepotrzebnych, a kosztownych nieporozumień.

Nowe unikalne szkolenie stara się rozwiązać ten problem. Wprowadza w podstawową terminologię branżową i objaśnia zagadnienia, oczywiste dla elektryków, a niekoniecznie jasne dla osób, które muszą z nimi współpracować.

Szkolenie prowadzi doświadczony elektryk. Istnieje możliwość dostosowania szkolenia do konkretnych potrzeb zakładu.

Więcej o szkoleniu.

wstecz