IECEx rekomenduje szkolenia Akademii Bezpieczeństwa ASE

Firma ASE w światowej elicie firm szkoleniowych.

Z ogromną satysfakcją informujemy, że 1 września 2017 r. Akademia Bezpieczeństwa ASE, stanowiąca markę Automatic Systems Engineerig Sp. z o.o., jako jedyna w Polsce i w naszej części Europy, otrzymała status IECEx Recognised Training Provider (status uznanego dostawcy szkoleń).

 

Informacje o certyfikacie dostępne są na oficjalnej stronie IECEx  http://www.iecex.com/information/rtps/

Międzynarodowy program certyfikacji IECEx stanowi odpowiedź na tendencje globalizacyjne w przemyśle i ułatwia swobodny przepływ towarów i usług przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze zagrożeń wybuchowych. Pod koniec lat 90. przyłączyły się do tego programu pierwsze dwadzieścia dwa kraje, a w latach 2000–2010 nastąpił jego dynamiczny rozwój.

 

System IECEx daje pewność, że urządzenia i systemy są produkowane i użytkowane zgodnie z uznanymi globalnymi zasadami bezpieczeństwa. Jest systemem dobrowolnym, a wydawane przez niego certyfikaty są uznawane na całym świecie.

System certyfikacji IECEx obejmuje cztery obszary:

  • zgodności urządzeń,
  • warsztaty remontowe,
  • kompetencje personelu,
  • zarządzanie znakiem.

Certyfikacja kompetencji personelu według schematu IECEx zapewnia przedsiębiorcom, że pracownicy z odpowiednim certyfikatem posiadają kwalifikacje i umiejętności niezbędne do wdrażania norm IEC dotyczących urządzeń przeciwwybuchowych.

 

Certyfikat IECEx jest szczególnie wygodny dla pracowników świadczących usługi kontraktowe w różnych krajach świata.

Pracownicy mogą zdobyć potwierdzenie swoich kwalifikacji w jednym z dziesięciu zakresów, np. podstawowym, wyznaczania stref, instalacji urządzeń, eksploatacji, wykonywania remontów lub projektowania instalacji. Aby uzyskać ten certyfikat, muszą zdać egzamin u również certyfikowanego przez IECEx egzaminatora.

 

Proces uzyskania certyfikatu kompetencji personelu nie jest prosty i wymaga odpowiedniego przygotowania. Dlatego IECEx rekomenduje sprawdzone jednostki szkoleniowe na całym świecie, nadając im tytuł IECEx Recognised Training Provider. Po wnikliwym sprawdzeniu ośrodka szkoleniowego, programów, kompetencji szkoleniowców itp. międzynarodowy organ weryfikujący uznaje, iż podczas szkolenia w tej właśnie jednostce uczestnikowi zostanie przekazana wiedza w zakresie niezbędnym do zaliczenia egzaminu.

Akademia Bezpieczeństwa ASE obecnie prowadzi cztery szkolenia zgodne ze wymogami kompetencji IECEx:

  • Unit 000 Basic knowledge and awareness to enter a site that includes a classified hazardous area – Szkolenie Bezpieczeństwo pracowników w strefach zagrożonych wybuchem
  • Unit 001 Apply basic principles of protection in explosive atmospheres - Szkolenie ATEX – Technika przeciwwybuchowa
  • Unit 002 Perform classification of hazardous areas – Szkolenie Klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem
  • Unit 004 Maintain equipment in explosive atmospheres – Szkolenie Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

"Obecne na polskim rynku szkoleniowym firmy świadczące usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego działają na bardzo różnym poziomie. Potencjalnemu uczestnikowi często trudno się zorientować i wybrać właściwe szkolenie. Rekomendacja uznanego w świecie organu jest dużym ułatwieniem dla osób poszukujących szkoleń o najwyższej merytorycznej i praktycznej jakości."

 

Grzegorz Czesnowski – Dyrektor ds. Technicznych w ASE

W Unii Europejskiej obowiązują dyrektywy ATEX, więc po co nam IECEx?

 

Obecnie rozpoznawanym na całym świecie systemem certyfikacji personelu jest właśnie schemat kompetencji IECEx. ATEX i Unia Europejska w tym zakresie nie ma odpowiednika. Co więcej,  część merytoryczna systemu szkoleń IECEx opiera się głównie na standardach IEC, które są normami źródłowymi  do zharmonizowanych z dyrektywą ATEX norm europejskich. Uczestnik szkolenia IECEx otrzymuje wiedzę, którą może wykorzystać na terenie Unii Europejskiej, a dodatkowo poziom jego kompetencji jest weryfikowany przez niezależną, uprawnioną przez IECEx, organizację wydającą certyfikat. Zdobycie przez firmę ASE statusu IECEx Recognised Training Provider lokuje naszą Akademię Bezpieczeństwa wśród światowej czołówki firm prowadzących szkolenia i potwierdza wysoki poziom szkoleń.