Aktualności

01.02.2021

Reorganizacja szkoleń z zakresu ochrony przed wybuchem w Akademii Bezpieczeństwa

Wsłuchując się uwagi naszych uczestników, wykładowców i ekspertów oraz po wewnętrznych analizach postanowiliśmy zreorganizować układ i program naszych szkoleń, aby bardziej odpowiadał potrzebom naszych klientów. Cel zmian polega na tym, aby uczestnika nie obarczać nadmierną lub zbyt małą ilością informacji, lecz by w miarę precyzyjnie dostosować zakres przekazywanej wiedzy do jego profilu zawodowego.

Oto najbardziej istotne elementy nowego układu szkoleń z zakresu wybuchowości.

1.       Wprowadzamy wyraźny podział na szkolenia ATEX USER – związane z zagadnieniami bhp oraz ATEX – dotyczące urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.

2.       Wprowadzamy dwa szkolenia ATEX USER: dla pracowników operacyjnych najniższego szczebla oraz dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Szkolenia te mogą stanowić profesjonalne uzupełnienie okresowych szkoleń bhp-owskich w obszarze ochrony przed wybuchem.

3.       Dzielimy i poszerzamy dotychczas prowadzone szkolenia ATEX na elementy bardziej dostosowane do profilów zawodowych zainteresowanych uczestników. Szkolenia te merytorycznie odpowiadają zakresom odpowiednim normom serii 60079:

a.       ATEX – Podstawowe wymagania. Urządzenia elektryczne i nieelektryczne w strefach zagrożenia wybuchem (zastępuje ATEX – Technika przeciwwybuchowa)

b.      ATEX – Dobór i montaż instalacji elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem (sprofilowane i rozszerzone szkolenie zastępuje Eksploatacja urządzeń w wykonaniu Ex dla stref gazowych i pyłowych)

c.       ATEX – Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem (sprofilowane i  rozszerzone szkolenie zastępuje Eksploatacja urządzeń w wykonaniu Ex dla stref gazowych i pyłowych)

d.      ATEX – Naprawa, remont i regeneracja silników, zespołów elektrycznych  i nieelektrycznych oraz grzewczych w wykonaniu przeciwwybuchowym (nowe sprofilowane szkolenie zastępujące szkolenie Organizacja warsztatu remontowego…)

4.       Szkolenia ATEX USER, które dotychczas wykonywaliśmy w formule zamkniętej, a więc wyłącznie dla pracowników konkretnych zakładów pracy, proponujemy również w formule otwartej, a więc dostępnej dla pojedynczych uczestników w podanym w kalendarzu terminie i mieście.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany ułatwią Państwu wybór odpowiedniego szkolenia.

Przypominam, że do czasu zmiany sytuacji epidemiologicznej, mimo podanych w kalendarzu lokalizacji, wszystkie nasze szkolenia prowadzone są w formule zdalnej.

wstecz